Cane corso -leirillä ennätysmäärä osallistujia

Toukokuun lopussa cane corso -leiri keräsi Keski-Suomeen Uuraisille innostuneen joukon jäseniä ja toiminnasta kiinnostuneita koirineen. Hyvä mieli näkyi sekä leirillä että saadussa palautteessa.

Lämpimänä viikonloppuna vietetyn leirin osallistujat kertovat, että ilmapiiri oli rento ja yhteen puhaltamisen tunne oli vahvasti läsnä.

– Tunnelma oli suorastaan mahtava ja leirillä vallitsi huikea yhteisöllisyys, kuvaili eräs leiriläinen. Ryhmähenki ja yhteisöllisyys mainittiinkin useissa palautteissa.

– Minut saatiin heti tuntemaan, että kuulun joukkoon, kuvaili tunnelmaa toinen, joka osallistui yhdistyksemme leireille ensimmäistä kertaa.

Osallistujilta pyydetyssä palautteessa kiitosta annettiin järjestelyille, maittavalle ruoalle ja taitaville kouluttajille. Erityinen huomio palautteessa kiinnittyi kuitenkin leirin miellyttävään ilmapiiriin.

Hyvästä paremmaksi: kohti vuoden 2025 leiriä

Myös yhdistyksen hallitus oli tyytyväinen leiriin ja sen järjestelyihin. Hallitus tutustui palautteisiin kesäkuun lopulla pitämässään kokouksessa ja huomioi siinä esille tulleet seikat tulevaa leiriä suunniteltaessa. Palaute oli jopa häkellyttävän myönteistä ja samalla se sisälsi hyviä aineksia leirikonseptin kehittämiseen edelleen. Esimerkiksi huomio siitä, että useamman osallistujan tai yhdistyksen jäsenen voisi kutsua mukaan järjestelytöihin oli tervetullut muistutus. Tällä tavoin yksittäisille tekijöille ei kasaudu liikaa kuormaa ja myös leiriemännät ja -isännät pystyvät nauttimaan täydemmin leirin annista. Palautteissa kerrottiin myös ehdotuksia ja toiveita koulutuksien teemoja koskien.

Kahden kouluttajan käyttäminen vaikutti leirin kuluihin, mutta tämä valinta oli ehdottomasti oikea. Tottelevaisuuden harjoittelu ja koiran hallinnan kehittäminen on aina tervetullutta. Toisaalta leikitys maalimiehen kanssa antaa hyödyllisiä eväitä koiransa ymmärtämiseen myös heille, jotka eivät suunnittele suojelulajien harrastamista. Osallistuminen harjoituksiin on aina vapaaehtoista. Osa toivoo, että tiiviin 2-3 päivän tapahtuman voi käyttää tehokkaasti juuri treenaamiseen ja uusien taitojen ja tietojen kerryttämiseen. Jotkut haluavat varata aikaa enemmän yhdessäoloon ja muihin tutustumiseen. Näille toiveille ja mahdollisuuksille yksilöllisiin valintoihin annetaan tilaa myös tulevilla leireillä.


”Leirillä vallitsi huikea yhteisöllisyys”

Siirry ylös